Mensenwerk

  • Knipoog
    terminale zorg Zijn vrouw laat me binnen, bedrijvig loopt ze heen en weer tussen keuken en kamer, tussen zijn bed en de telefoon die steeds rinkelt. Na een paar minuten zitten we ...
  • Behoedzaam toekijken
    in de terminale thuiszorg:   ‘If you love a flower, don’t pick it up           Because if you pick it up, it dies and it ceases to be what you ...
  • Mijnheer Tulp
    Psychiatrie in de jaren 70   Net negentien was ik en ik werkte op paviljoen drie, het mannenpaviljoen, als tweedejaars leerling psychiatrische verpleegkunde. Daar verbleef mijnheer Tulp, al jaren. Waarom hij hier al jaren was ...