Mensenwerk

 • Toch maar niet
  Het verhaal achter een aanvraag voor terminale thuiszorg   Het is oudejaarsdag, ik heb bereikbaarheidsdienst. De oncologieverpleegkundige belt: ‘Kan je snel contact opnemen met de zoon van mw B? Ze heeft kanker en ...
 • Rot maar op allemaal!
  Uit de terminale thuiszorg   De thuiszorg belt: ‘Wil je eens gaan kijken bij meneer X? Hij heeft uitgezaaide keelkanker en is nu terminaal. Door een mondwond kan hij alleen nog kleine ...
 • Horen, zien en …
  In de jaren 90 werk ik, eerst als coördinator, later als directeur, bij een telefonische hulpdienst. Ik train en begeleid de vrijwilligers en heb met velen een goede band. Elke vrijwilliger doet elke week twee telefoondiensten van ...
 • Knuppel
  Uit de terminale thuiszorg   De thuiszorg belt: ‘Wil je eens gaan praten bij een cliënt van ons? Hij is terminaal, de dochter die bij hem is, is aan het eind van ...
 • Onhandig
  Uit de terminale thuiszorg   Ik heb bereikbaarheidsdienst en wordt gebeld. In mijn oren klinkt een zachte beschaafde stem die verzoekt om informatie over de inzet van vrijwilligers. We maken een afspraak voor een ...